Piergiorgio Porta medical clinic

Address Via Gian Battista Binello, 85, 14048 Montaldo Scarampi AT, Italia
Tel 0141 953613
Opening time Monday: 15:00 - 16:00

Tuesday: 15:00 - 16:00

Thursday: 08:00 - 09:00

Friday: 15:00 - 16:00

Medical clinic.


See also

News from Montaldo Scarampi

Events in Montaldo Scarampi